سوال: آیا زن می تواند در حضور پسر بچه ممیز (پسر بچه ای که خوب و بد را می فهمد) بدون حجاب باشد؟
جواب: احتیاط واجب آن است که زن بدن و موی خود را از پسری که بالغ نشده است؛ ولی خوب و بد را می فهمد و به حدی رسیده که نظر شهوانی دارد بپوشاند. سن تمییز، به تبع اختلاف اشخاص در استعداد و درک و هوش مختلف است. (مطابق فتوای آیت الله خامنه ای)

منبع: باشگاه خبرنگاران

این مطلب را هم ببینید:   جشنواره "عروسکِ قشنگِ من" !