شعر جشن تکلیف با موضوع حجاب : شعر “حجاب کنم یا نکنم” و “محرمه یا نامحرمه” که در مراسم جشن تکلیف مدارس اجرا میشود، برای آموزش حجاب و محرم و نامحرم به کودکان بسیار مناسب است.

 

امروز که ۹ ساله میشم

فرشته خدا میشم

مامان و بابا و برادرم شاد میشن

حجاب کنم یا نکنم؟

حالا که ۹ ساله شدم

فرشته خدا شدم

رفتم خونه ی همسایه مون

حجاب کنم یا نکنم؟

امشب خونه ی عموم میرم

عموم بود و پسرعموم

جلوی عموم حجاب کنم یا نکنم؟

پسرعموم پس چی میشه؟

حجاب کنم یا نکنم؟

***********

امروز که ۹ ساله شدم

می خوام برم چسب بخرم

حجاب کنم یا نکنم؟

دایی جونم پشت درِه، می خوام درو وا بکنم

حجاب کنم یا نکنم؟

می خوام برم نون بخرم

حجاب کنم یا نکنم؟

عموم اومده به خونمون

حجاب کنم یا نکنم؟

**************

سلام سلام آى بچه ‏ها

آى بچه‏ ها

آى غنچه‏ ها

فرشته‏ ها

گوشاتونو خوب تیز کنید

به من بگین بلند بگین‏

کى محرمه کى نامحرمه

عموى من، برادر باباى من

محرم یا نامحرمه؟

پسر خاله که اومده به مهمونى

محرم یا نامحرمه؟‏

شوهر خواهرم پشت دره

مى‏خوام درو وا بکنم‏

چادر بپوشم یا نپوشم؟ ‏

پسر عمو که اومده خونه ما به مهمونى

محرمه یا نامحرمه؟

پدر بزرگ قصه میگه قصه‏ هاى خوب و قشنگ‏

محرمه یا نامحرمه؟

مى‏خوام برم به بقالى تا بخرم یک سیر پنیر

چادر بپوشم یا نپوشم؟

چادر بپوش چادر بپوش

راستى کیه در مى‏ زنه؟

پسر دایى پشت درِ

چادر بپوشم یا نپوشم؟

چادر بپوش چادر بپوش‏

**********

ای ماه، در این حجاب، محشر شده ای
ای مهر، در آسمان، کبوتر شده ای
این را همه گفته اند و میگویم باز:
با روسری ات، چه با نمک تر شده ای

شعر جشن تکلیف با موضوع حجاب : امیدوارم با این اشعار زیبا بتوانید جشن تکلیف شادی برای نوگلان این سرزمین برگزار کنید.

این مطلب را هم ببینید:   عکس/ 17 مدل گیفت باحجاب برای جشن تکلیف و تولد