فیلم: باحجاب چه احساسی داری؟

تجربه یک روز باحجاب در این ویدیو چند دختر آمریکایی به پیشنهاد یک بانوی مسلمان مقیم آمریکا، یک روز را باحجاب میگذرانند. آنها ابتدا دیدگاهشان را نسبت به حجاب بیان [...]