اندر احوالات روسری در ژاپن!

وقتی شاگردام میگن دوست دارن بیان ایران، بهشون میگم برید ایران مجبورید روسری بپوشیدا! ذوق میکنن میگن وای چه باحال! حجاب در ژاپن ؛ دکتر زینب بهرامی، محجبه موفقی که [...]