مطلبی که می خوانید برگرفته از سایت خارجی “یک روز با حجاب” است که به واکنش کاربران فیس بوک به ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی در اروپا پرداخته است.

به نظرشما چرا باید در کشورهایی که ادعای دموکراسی و آزادی دارند، حجاب ممنوع اعلام شود؟ مگر شعار آزادی برای همه ی مذاهب و مکتب ها نیست؟

 

اخیرا یک دادگاه اروپایی (ECJ) حکمی صادر کرده است که به موجب آن، کارفرمایان حق دارند کارکنان را از پوشیدن نمادهای قابل رویت دینی (مانند حجاب) ممنوع کنند.

کاربران فیس بوک احساسات زیر را در مورد حکم دادگاه ECJ به اشتراک گذاشتند:

_ “ای کاش آنها افزایش مصرف مواد مخدر را به عنوان یک مشکل بزرگتر از حجاب می دیدند.

ای کاش خشونت خانوادگی را به عنوان یک مسئله بزرگتر از حجاب می دانستیم.

ای کاش آنها تجاوز و قتل را به عنوان مشکل بزرگتر از حجاب می دیدند.

ای کاش آنها بمبگذاری های دسته جمعی کشورها را به عنوان یک مشکل بزرگتر از حجاب می دیدند.”

_ “با این وضعیت، زنان باید بین خداوند و حمایت از خانواده های خود و یا گسترش افق فکری خود یک گزینه را انتخاب کنند! … این به این معنی است که آنها مجبورند بخاطر پایبندی به دین و مذهبشان در خانه ها بمانند! درصورتیکه آنها ادعا می کنند می خواهند زن ها را به جامعه بکشانند… “

_ “مسخره ست! حکم صادره می گوید “هرکس”، اما اگر کسی به خاطر آویزان کردن یک صلیب در یک زنجیره یا گره قرمز کابال مشمول این حکم قرار گرفت، من شاخ در می آورم!! این حکم یک روش موذیانه برای رفتار تبعیض آمیز (با مسلمانان) است. “

_ “این دیگر خیلی کار بی رحمانه ای است. من نمی توانم باور کنم. واقعا آزادی ما زنان کجاست ؟؟؟ حجاب سر را می پوشاند نه مغز را “

_ “مدتی است که این قضیه روشن شده که به خاطر مشکلات عمیق و سیستمیکی که در حکومت فاسد و ضعیف غربی وجود دارد و سالهاست که در حال شدت گرفتن است، مسلمانان در معرض تهدید قرار گرفته اند”

_ “بله، بیایید این زنان را از” ستم ” آزاد کنیم تا زندگی کردن برای آنها غیرممکن باشد.”

این مطلب را هم ببینید:   علت گرایش به بی حجابی و بدحجابی