خانم توریست و آرایش ؛ خانم توریست در بدو ورودش به ایران، مهمان یک خانواده ایرانی میشه و مجبورش میکنن رژ لب بزنه!!
بعد ازاینکه ازون خانواده جدا میشه رژ لب رو پاک میکنه و میگه انقدر بدم میاد یه چیزی رو لبم باشه!

دوستش بهش میگه: اوالینا ! اونا بهت رژلب زدن، تا حالا همچین چیزی ندیده بودم…

 

سایت حجاب

این مطلب را هم ببینید:   فیلم: تو کمپین "نه به کلاه ایمنی اجباری" شرکت میکنی؟