حجاب و فعالیت اجتماعی زنان : شاید شما هم با این ادعا که “حجاب باعث خانه نشین شدن زنان میشود و کارایی شان را میگیرد” مواجه شده باشید. آیا واقعا فلسفه حجاب خانع نشین کردن زنان است؟ یا برعکس حکمی است برای حضور اجتماعی زنان. برای رسیدن به پاسخ این سوال با ما همراه باشید.

حجاب برای فعالیت اجتماعی زنان است

این تصور که حجاب باعث میشود زنان امکان حضور فعال در جامعه را نداشته باشند با روح حجاب در اسلام تضاد دارد. حجاب در اسلام یک سری ضابطه و حدود مشخص دارد که به هیچ عنوان مانغ حضور فعال زن در جامعه نیست.

اسلام به هیچ وجه نگفته که زنان باید در خانه  محصور شوند و طوری خود را بپوشانند که دیگر قادر به انجام هیچ فعالیتی نباشند. در قدیم و در ادیان قبل از اسلام این ادعا صحت داشت که زنان پرده نشین بودند و حق ورود به جامعه را نداشتند اما درمورد اسلام این ادعا درست نیست. اسلام حتی انجام کارهای داخل خانه را برای زن، جزء واجبات و تکالیف دینی نمیداند.

همچنین به حجاب زنان صورت متعادلی داده تا در عین اینکه رعایت تقوا و عفاف را در مواجهه با نامحرم لحاظ میکنند از انجام وظایف اجتماعی خود باز نمانند.

ثانیا درمورد کارایی، این نکته واضح است که اگر یک فرد رفتار کاملا تنظیم شده ای داشته باشد و با تمرکز ذهنی و روانی کامل، کار خود را پیش ببرد کارایی اش بیشتر از کسی است که تمرکز ذهنی و روانی ندارد. فردی که همزمان مشغول انجام چند کار است کمتر از کسی که سرگرم یک کار و متمرکز روی آن است کارایی دارد.

بی حجابی هم همینطور است. بی حجابی موجب رقابت ناسالم زنان و دختران در خودآرایی و خودنمایی شده و بخشی از تمرکز فرد را به خود مشغول میکند. درواقع این بی حجابی است که مانع کارایی جامعه میشود نه حجاب. نشاط جامعه در گرو نشاط افراد جامعه است و نشاط افراد جامعه مستلزم جلوگیری از هدر رفتن انرژی های زائد و تنظیم آنها در یک چارچوب خاص است.

نشاط در گرو تامین صحیح نیازهاست

افراد جامعه وقتی نشاط را تجربه میکنند که تمامی نیازها علی الخصوص نیاز به محبت و عشق در آنها در یک چارچوب مشخص برآورده شود و احساس کمبود نداشته باشند. اسلام با الزام به حجاب، نیازهای عاطفی و جنسی را از درون جامعه به چارچوب خانواده منتقل میکند تا باعث ایجاد آرامش روانی و سلامت جسمانی افراد و در نتیجه نشاط جامعه شود.

این مطلب را هم ببینید:   متن کامل برنامه بدون توقف (قسمت پنجم)

البته شاید این شبهه پیش بیاید که غربی ها که حجاب ندارند نباید به این همه پیشرفت دست پیدا کنند! درحالیکه آنها که به حجاب اعتقادی ندارند از ما که به حجاب معتقدیم پیشرفته ترند.

در پاسخ باید گفت این شبهه ریشه در نگاه نادرست جامعه به مقوله پیشرفت دارد. آیا واقعا آن چیزی که در غرب اتفاق افتاده پیشرفت است؟ شاید با استفاده از جذابیت های زن، توسعه اقتصادی، فروش کالاها، بازاریابی و افزایش تولیدات به جلو رفته باشد، اما آیا نیروی انسانی کشورهای پیشرفته دارای نشاط واقعی هستند؟

دوم نمیشود این ادعا را ثابت کرد که پیشرفت های غربی به دلیل بی حجابی آنهاست. بهتر است بگوییم پیشرفت های آنها بخاطر تلاش ها و برنامه ریزی دقیق و مدیریت مناسب است و علت دست نیافتن ما به این وضعیت، نداشتن این سه فاکتور اساسی و مهم است.

سوما باید به این نکته توجه داشته باشیم که تعادل قوا، عامل مهم و اساسی حرکت جامعه به سمت تعالی است. اگر ما از جوانان میخواهیم به دنبال چشم چرانی و خودنمایی نباشند باید زمینه ازدواج و نشاط خانوادگی آنها را فراهم کنیم. تا زمانی که ما صرفا جوان را وادار به حیا و عفاف کنیم و حرکتی برای سامان دادن به زندگی آنها نکنیم جامعه شاداب نداریم.