اعتراض به ممنوعیت حجاب در اتریش

ممنوعیت حجاب در اتریش : پارلمان اتریش قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن از این پس، دختران مسلمان مشغول به تحصیل در مدارس ابتدایی این کشور [...]