شعری برای حجاب

شعر درمورد حجاب ؛ خوب کردی که رخ از آینه پنهان کردی هر پریشان نظری لایق دیدار تو نیست شعر، نوشته ای است که از احساسات و حالات روحی و [...]